dot
dot
dot
dot
dot


Thai Embassy worldwide
BTS Sky Train
Exchange Rates
MRTA Under Ground Train
Airport Raillink


ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ – กระเช้าหงองปิง 360 – วัดโป่วลิน – เซินเจิ้น 4 วัน  
รหัส : ฮ่องกง-ดิสนีย์ -กระเช้าหงองปิง
รายละเอียดทั้งหมด :
 • วันแรก กรุงเทพฯ  - ฮ่องกง
  เหินฟ้าสู่สนามบินฮ่องกง  โดยสายการบิน... เที่ยวบินที่....
  ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด เช่น เสื้อผ้า เครื่องหนีง เครื่องสำอางค์ น้ำหอม กล้อง ฯลฯ
  เวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืนบนเกาะฮ่องกง บริเวณท่าเรือฝั่งเกาลูน ชมการแสดงที่ตระการตา แสง สี เสียงช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมมากมายในย่านจิมซาจุ๋ย (พักฮ่องกง)
 • วันที่สอง ชมทัศนียภาพของเกาะฮ่องกง บนยอดเขาวิคตอเรียพีค สักการะเจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพัลเบย์ ชมสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง ชมการจุดพลุไฟในชุด “Disney in the stars ”  ทุกค่ำคืน (พักฮ่องกง)
 • วันที่สาม เดินทางสู่เกาะลันตา เมืองตุงชุ๊ง นั่งกระเช้าลอยฟ้าหงองปิง 360 องศา ขึ้นสู่วัดโป่วลินหรือวัดดอกบัว นมัสการพระพุทธรูปใหญ่ที่อันศักดิ์สิทธ์ ชมหมู่บ้านหงอวปิง เดินทางลงสู่ Citygate outlet แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรมเนมมากมายแห่งใหม่ของฮ่องกง เดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน จากทั่วทุกมุมโลก ชมโชว์นานาชาติที่สวยงามตระการตา (พักเซินเจิ้น)
 • วันที่สี่  ช้อปปิ้งสินค้านานาชาติ ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ LOWU CITY (มาบุญครองจีน) เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
  เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ   โดยสายการบิน ... เที่ยวบินที่.....


Top Asia Travel , 32 Phrayamonthat 31 Kanjanapisek Rd., Bangbon, BKK 10150 CALL CENTER: 02 235 7688 Fax. 02 235 7688 HOTLINE: 086 3676528 TopAsiatravels@gmail.com